ஹைக்கு

காலனி:
உயிரும் இல்லை பற்களும் இல்லை
கடிக்கிறாய் என்னை

எழுதியவர் : நா ராஜராஜன் (4-Aug-14, 7:10 pm)
Tanglish : haikku
பார்வை : 119

மேலே