கவரிமான்

பெரியதாக ஏற்க ஓன்றும் இல்லை
சில பிச்சைகளையும்
சில நினைவுகளையும் தவிர.

எழுதியவர் : அனுபவம், இறை(ரை), கவிதை, பசி (20-Nov-14, 11:58 am)
சேர்த்தது : அரிஷ்டநேமி
பார்வை : 204

மேலே