மதிப்புக்குரிய பிச்சைகாரர்கள்

எல்லாம் இருந்தும்

கையேந்தி பிச்சை எடுகின்றனர் ...!

சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட ...!

திருநங்கைகள்...!

எழுதியவர் : S R JEYNATHEN (3-Feb-15, 2:45 pm)
சேர்த்தது : ஜெய்நாதன் சூ ரா
பார்வை : 81

மேலே