என் காதலும் மிக அழகு

ஆசையாய் கொஞ்சும் அன்பை விட
அன்பாய் திட்டும் ஆசை அழகு!

காந்தமாய் பார்க்கும் கண்ணை விட
களவாய் பார்க்கும் கண்கள் அழகு!

செல்லமாய் தொடும் உரிமையை விட
உரிமையோடு தொடும் செல்லம் அழகு!

பாசமாய் பேசும் உதட்டை விட
கைகளால் பேசும் பாசம் அழகு!

பெண்மை அழகு !
அதில்
காதல் அழகு !
அதிலும்
என் காதலும் மிக அழகு !

எழுதியவர் : TP Thaneh (15-Feb-15, 6:29 pm)
பார்வை : 159

மேலே