அறிவுடையவன்

குரு;-அறிவுடையவன் அனைத்தையும் ஆராய்ந்து செய்வான்
கோபு;-அதைபற்றி உனக்கு என்ன அக்கறை ?(அறிவு உள்ளவனுக்குத்தானே ?)

எழுதியவர் : (1-Mar-15, 5:01 pm)
சேர்த்தது : ஷான் ஷான்
பார்வை : 180

மேலே