காதல்

உன் விழிற்கான
பதிலை தேடித் தேடி -
என் வாழ்க்கைக்கான
வழியை மறந்தேனடி

எழுதியவர் : (2-Jul-15, 3:31 pm)
Tanglish : natpu
பார்வை : 46

மேலே