கனவே

மாணவர்களே
கனவு காணுங்கள் என்று கூறினாயே
நீ இறந்த செய்தி
ஒரு கனவாக இருக்க கூடாதா?

எழுதியவர் : அருண்குமார் செ (29-Jul-15, 12:56 pm)
Tanglish : kanave
பார்வை : 120

மேலே