இன்றைய அரசியல் நிலைமை

அலுவலகத்தின் பெயர்
குடிசை மாற்று வாரியம்..
அலுவலகத்திற்கு முன்
குடிசை கூட இல்லாமல் ஒரு குடும்பம்....

எழுதியவர் : அருண்குமார் செ (29-Sep-15, 7:59 pm)
சேர்த்தது : அருண்குமார்செ
பார்வை : 141

மேலே