சேலை

கம்புக்கு யார்
சேலை கட்டி விட்டார்கள் ...??
வம்புக்கு வருகிறதே என் கண்களிடம்....

எழுதியவர் : KARTHIK GAYU (11-Nov-15, 4:24 pm)
Tanglish : saelai
பார்வை : 86

மேலே