கீதை - பைபிள் - குரான்


உனக்கு உதவி செய்தவரை மறக்காதே - கீதை
உன்னை நேசித்தவரை வெறுக்காதே - பைபிள்
உன்னை நம்பியவரை ஏமாற்றாதே - குரான்




எழுதியவர் : bharathigeologist (16-Jun-11, 8:14 am)
பார்வை : 508

மேலே