மாய பின்பம்

என் கண்முன் தொன்றும்

அனைத்து பின்பமும் நீ

அனைத்து பின்பமும்???

மாய பின்பம் ஏன் ???

எழுதியவர் : vviji (5-Mar-16, 11:40 am)
Tanglish : maaya binbam
பார்வை : 177

மேலே