சொர்க்கம் நரகம் •••

பிரம்மா :- உன் காலம் முடியுமுன் ஏன் வந்தாய் போ உன் பூத உடல் எரிப் பதற் குள்••••!


மானிடன் :- சரி அந்த சொர்க்கம் நரகம் ரெண் டையும் ஒரு தடவ பாத்துட்டு போயிடுறேனே•••!


பிரம்மா :- ••••••••••••••!!!!

எழுதியவர் : Abraham Vailankanni Mumbai (6-Aug-16, 6:47 pm)
பார்வை : 139

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே