கம்பிய எண்ணு••••

1-சம்மதிச்சா சம்சாரம்
சம்மதிக்காட்டா பலாத் காரம் எப்படி சௌகரியம்
இரண்டில் ஒன்னு நீயே முடிவு பண்ணு••••!


2- உள்ள போயி கம்பிய எண்ணு••••!


1 :••••••••••••••••!!!!

எழுதியவர் : Abraham Vailankanni Mumbai (6-Aug-16, 6:51 pm)
பார்வை : 110

மேலே