தனக்குள்ளே

ஒவ்வொரு மனிதனும்
தனக்குள்ளே மனிதத்தோடு இருந்தாலே போதும்.....

எல்லாம் நன்மை தான்...

~ பிரபாவதி வீரமுத்து

எழுதியவர் : பிரபாவதி வீரமுத்து (18-Dec-16, 11:47 am)
Tanglish : thanakkulle
பார்வை : 190

மேலே