மனிதன் எப்படி வந்தான்

மனிதன் எப்படி  வந்தான்

மனிதன் இருக்கிறான் என்பதால் தான் , மனிதன் பிறந்தான், பிறகு ஏன் பொறாமை @@@


  • எழுதியவர் : Sooreiyakumaran
  • நாள் : 5-Mar-17, 12:16 pm
  • சேர்த்தது : சூர்யா
  • பார்வை : 39
Close (X)

0 (0)
  

மேலே