கல்லூரி சீருடையில் ஒரு காதல் தேவதை

கல்லூரி சீருடையில் ஒரு காதல் தேவதை

கல்லூரி சீருடை அணிந்து
காதல் தேவதை நீ
கல்லூரிக்குள் நுழையும்போது
கல்லும் ஊரி வந்து -உன்னிடம்
கவிதை சொல்லும்


Close (X)

0 (0)
  

மேலே