இயற்கை

இயற்கை!
இயற்கை நம்மை ஈன்றவளைப் போல!
அதனால்தான், அவளும் கவனிக்கப் படாமலே...

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (24-Mar-17, 9:31 am)
பார்வை : 139

மேலே