கவிதைக் கப்பல்

கவிதைக் கப்பல்
//---------------------------//
கூடிப் பெய்த மழையில்
வாசற்படியோரங்கள் ஆனது
வாய்க்கால்கள்...

அப்பாவின் கவிதைப்பக்கங்கள்
இப்போ ஆனது
அழகழகாய்க் கப்பல்கள்...

பாப்பாவின் கைகளைவிட்டுப்
புறப்பட்ட கத்திக் கப்பலொன்று
கரையைத்தொடும்மும்
கவிழ்ந்து சொன்னது
கவிதை ரொம்பக்
கனமென்று ...

...மீ.மணிகண்டன்
#மணிமீ

எழுதியவர் : மீ.மணிகண்டன் (16-May-17, 12:30 pm)
பார்வை : 102
மேலே