புத்த சமயம் பற்றிய சில தகவல்கள்

புத்த சமயம் பற்றிய சில தகவல்கள்

🐝 புத்த சமயம் தோற்றுவித்தவர் - புத்தர்
🐝 புத்தரின் இயற்பெயர் - சித்தார்த்தர்
🐝 புத்தர் பிறந்த இடம் - கபிலவஸ்து (லும்பினி வனம்)
🐝 புத்தர் பிறந்த ஆண்டு - கி.மு. 567
🐝 புத்தர் தந்தை பெயர் - சுத்தோதனர்
🐝 சுத்தோதனர் சார்ந்த மரபு - சாக்கிய மரபு
🐝 புத்தரின் தாய் பெயர் - மாயாதேவி
🐝 புத்தரின் வளர்ப்பு தாய் பெயர் - மகா பிரஜாபதி கௌதமி
🐝 புத்தரின் மனைவி பெயர் - யசோதரா
🐝 புத்தரின் மகன் பெயர் - இராகுல்
🐝 புத்தரின் முதல் குரு - அரதகலமா
🐝 புத்தரின் இரண்டாவது குரு - ருத்ரகா
🐝 புத்தர் துறவறம் செல்லும் போது வயது - 29
🐝 புத்தர் உண்மையை தேடி அலைந்த ஆண்டுகள் - 7
🐝 புத்தர் தியான நிலையில் இருந்த ஆண்டுகள் - 12
🐝 சாக்கிய முனி என்று அழைக்கப்படுபவர் - புத்தர்
🐝 புத்தர் முதல் சொற்போழிவு நடத்திய இடம் - வாரனாசி அருகே சாரநாத்
🐝 புத்தர் இறந்த இடம் - குசிநகரம்
🐝 புத்தர் இறந்த ஆண்டு - கி.மு. 487
🐝 புத்தர் இறக்கும் போது வயது - 80
🐝 புத்தரின் சீடர்கள் - சரிபுட்டர், மொக்கலண்ணர், ஆனந்தர், கசபர், உபாலி
🐝 புத்த மத இரு பிரிவுகள் - ஹீனயானம், மகாயானம்
🐝 புத்தரின் போதனைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது - திரிபீடகங்கள்
1. சுத்த பீடகம்
2. வினய பீடகம்
3. அபிதம்ம பீடகம்
🐝 திரிபீடகங்கள் எழுதப்பட்ட மொழி - பாலி
🐝 புத்தரின் கொட்பாடுகளின் முக்கிய கருத்து - அறியாமை அகற்றுதல்
🐝 புத்தர் துயரங்களிலிருந்து விடுபட பின் பற்றிய முறை - எண்வழி பாதை
🐝 புத்த சமய மாநாடுகள்:-
1. இடம் - ராஜகிருஹம்
கூட்டியவர் - அஜாதசத்ரு
தலைமை - மகாகசபர்
2. இடம் - வைசாலி
கூட்டியவர் - காலசோகன் (காகவர்மன்)
3. இடம் - பாடலிபுத்திரம்
கூட்டியவர் - அசோகர்
தலைமை - மொக்காலிபுத்த திஸ்ஸா
4. இடம் - காஷ்மீர் (குந்தலவனம்)
கூட்டியவர் - கனிஷ்கர்
தலைமை - வசுமித்திரர், அசுவகோஷர்


  • எழுதியவர் : கவிழகி செல்வி
  • நாள் : 19-May-17, 1:37 pm
  • சேர்த்தது : selvi sivaraman
  • பார்வை : 131
Close (X)

0 (0)
  

மேலே