கைவிட்டு மறைந்தாள் கனவு மங்கை

​​உண்டக் களைப்பில் உறக்கம் தழுவ

கட்டி அணைத்தாள் கனவு மங்கை !

வெட்டி விடவே புரண்டுப் படுத்தேன்

வெகுளி நானோ அடங்கிப் போனேன் !அழைத்துச் சென்றாள் கடற்கரை ஓரம்

மாற்றம் வேண்டி வேற்றிடம் என்றாள் !

நடுநிசி ஆனதால் நடமாட்டம் இல்லை

நடுக்கம் வந்ததால் நடையில் தளர்ச்சி !அலையின் ஓசை இசையாய் ஒலித்திட

அமர்ந்தேன் சற்று அதனையும் ரசித்திட !

அலைகடல் அளவை அளந்தேன் விழியால்

அமைதியும் ஆனேன் இயலாத நிலையால் !நிலைத்த நிசப்தம் நினைவைக் கிளறிவிட

நீண்ட பெருமூச்சும் தோன்றி மறைந்திட !

சங்கடங்கள் சரிந்து நெஞ்சில் விழுந்திட

சங்கமம் ஆனது உள்ளமும் உவகையும் !தடைப்பட்ட மின்சாரம் தடையாய் வந்தது

கனவை கலைத்தது விழிக்கவும் வைத்தது !

கைவிட்டு மறைந்தாள் கனவு மங்கையும்

கைம்பெண் ஆக்கினாள் ஆணான என்னையும் !

பழனி குமார்


Close (X)

10 (5)
  

மேலே