நினைவெல்லாம் நீயே

நினைவெல்லாம் நீயே

நிலவோடு நினைவு ,
காற்றோடு கனவு ,
கைதீண்டும் உறவு ,
கண்கொள்ளும் பரவசம் ,
கரைந்திடும் இதயம் ,
கடலோடு ததும்ப ,
பறக்கிறேன் மேகமெத்தையோடு !


Close (X)

3 (3)
  

மேலே