நினைவுச் சின்னங்கள்

பாசி படர்ந்த பழைய கிணறு

வழிந்து நிரம்பியது ஒருகாலம் !

அடிப்பட்ட தழும்பாய் இடிந்த நிலை

தலைமுறை கடந்து தகவலே இன்று !தெரிந்த படிகள் மண்ணில் மறைய

விரிந்து நிறைந்த ஏரிகள் குளங்கள் !

புரிந்த மனங்களுக்கு புனிதம் தெரியும்

வரிந்துக் கட்டிய மாளிகைகள் இன்று !தொழுத மாடுகள் தொலைந்துப் போனது

தொழுவம் வைத்து வளர்த்து வந்தனர்

பழுத்த பசுக்களும் பாலைத் தந்தன

எழுத்தில் மட்டுமே எங்கும் காணலியே !தோட்டம் அமைக்க நாட்டம் காட்டி

நட்டமே காணாத காலமும் இருந்தன

உடலுக்கு வலிவூட்ட உண்பதற்கு உதவின

ஆரோக்கிய வாழ்வுடன் ஆயுளையும் கூட்டின !கூடிப் பேசிட தெருக்கோடி மரங்களும்

அன்புடன் அளவளாவ ஆற்றங் கரையும்

எண்ணங்களை பரிமாற திண்ணை வசதியும்

சிறந்து விளங்கியதும் சிதைந்து போனது !நினைத்துப் பார்த்தால் நீர்த்துளியும் விழுது

பழங்கால வாழ்வே வளமான வாழ்வானது

நிகழ்காலம் கண்டு நிம்மதியும் பறிபோனது

எதிர்காலம் நினைத்து வருத்தம் மேலோங்குது !பழனி குமார்

17.07.2017


Close (X)

10 (5)
  

மேலே