காதலின் வலி

"என்னவளே உன்னை காணாமல் என் விழி இமைக்க மறுக்கிறது..... "மாறாக கண்ணீர் துளியே வருகிறது உன்னை காணும் வரை...


  • எழுதியவர் : ந.சந்திரகாந்தன்
  • நாள் : 14-Sep-17, 8:40 am
  • சேர்த்தது : chanru KARTHIKA59b9de4c81e46
  • பார்வை : 43
  • Tanglish : kathalin vali
Close (X)

0 (0)
  

மேலே