திருடனே

இறைவா உனக்கும் மேலே சோற்று பிரச்சனையா!
உழவு செய்து கொண்டிருக்கும் என் விவசாயிகளை
களவு செய்து கொண்டிருக்கும் திருடனே

எழுதியவர் : ராஜேஷ் (29-Sep-17, 10:20 pm)
பார்வை : 289

மேலே