உன்னையே நீ

உனக்கு நீயே தாயாவாய்!!!

உன் தாய்மையில்

தந்தையின் உள்ளம் வெளிப்பட்டு

உனக்கான சகோதர பாசம்

உன் அன்பில்...

நட்பு வட்டத்தின் எல்லா

பகிர்தல்களும்

உன்னுடனே...

காதலியாய் மாறி அரவணைத்து....

காதலனாய் மாறி அன்பைப் பொழிந்து...

எதிரியாய் மாறி உன்னைத் தோற்கடித்து...

ஆசிரியராய் மாறி உனக்குக் கற்பித்து...

ஞானியாய் மாறி உனக்கு ஞானமூட்டி...

சரியான நேரத்தில், சரியான வார்த்தைகளைப் பேசி...

உனக்கு நீயே 'துணையாவாய்'!!!!


Close (X)

4 (4)
  

மேலே