அறிவில்லையா

அவர் சொன்னதைத் தான் நான் சொல்ல வேண்டுமா?
நான் சொன்னதைத் தான் மற்றவர் சொல்ல வேண்டுமா?
அப்போ அவரவருக்கு சொந்த அறிவில்லையா?

எழுதியவர் : அன்புடன் மித்திரன் (16-Feb-18, 6:59 pm)
பார்வை : 863

மேலே