அவளும் கவிதை தான் எனக்கு

கவிதை சொல்லும் கன்னி பெண்களின்
மத்தியினில் கவிதையாக நின்றாயடி நீ

எழுதியவர் : saeel nashy (17-Apr-18, 8:11 pm)
பார்வை : 207
மேலே