தாய்மை

எல்லாப் பெண்களுமே!
அழகாகத்தான்
இருப்பார்கள்...
'தாய்மை'
அடையும் போது...!

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் (18-May-18, 4:19 pm)
பார்வை : 22
மேலே