சுமை

சுமை
******************************

உடலின் சுமையே சுமையல்ல கொல்லும்
விடமனமே நீதான் பெருஞ்சுமையாம் ! மண்மேல்
கிடந்தலைந்து மெய்களைத்தால் சற்றேனும் ஓயும்
உடலில்லாநீ ஓய்வது எப்போதோ ?

எழுதியவர் : சக்கரைவசன் (13-Sep-18, 8:37 pm)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 57

மேலே