இனி பிழைப்பேனோ

மின்னல் தோன்றும் கண்ணில் தெரிவது நானோ...🙃
இனி பிழைப்பேனோ..❤

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (6-Dec-18, 8:48 pm)
சேர்த்தது : ஹாருன் பாஷா
பார்வை : 42
மேலே