மறப்பதேயில்லை

மறந்தும் கூட உன்னை
நான்

மறப்பதேயில்லை

மறக்காதிருக்க

உன் நினைவு சுடுகிறதே
என்னை

நான் இறக்காது இருக்க
உன்னை

மறக்க முடியாது

உன்னை மறக்காது இருக்க
நான்

இறந்திருக்க முடியாது

எழுதியவர் : நா.சேகர் (18-Apr-19, 1:12 am)
சேர்த்தது : நா சேகர்
பார்வை : 327

மேலே