ஹைட்ரோகார்பன்

ஊழலில் உல்லாசம் காணும் அரசியல்வாதிக்கு..
உழைத்து உண்ணும் உழவனின் அருமை தெரியவாபோகிறது??

எழுதியவர் : ரஞ்சித் (24-May-19, 10:52 pm)
சேர்த்தது : ரஞ்சித்
பார்வை : 26
மேலே