காதல் மயக்கம்

மோதலில் கூடி மயக்கத்தில் மூழ்கிடும்
காதல் தருமா வாழ்க்கை ?

மோதலில் கூடி மயக்கத்தில் மூழ்கிடும்
காதல் தருமாவாழ்க் கை ?

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (25-May-19, 12:56 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
Tanglish : kaadhal mayakkam
பார்வை : 355

மேலே