நீநீயாகவே இரு

நீ.....நீயாகவே இரு!

அதிகம் பேசினால் வாயாடி
பேசாமல் இருந்தால் அமுக்கறை

அதிகம் சிரித்தால் பல்லிளிச்சாள்
அமைதியாய் இருத்தால் உம்முனா மூஞ்சி....

மனம் திறந்து பேசினால் ஓட்ட வாயி
அளவாய் பேசினால் அழுத்தக்காரி

ஆமோதித்துப் பேசினால் அடங்கிப்போகிறவள்
எதிர் வாதம் செய்தால்
வம்புக்காரி

வலியச் சென்று பேசினால்
சந்தர்ப்பவாதி
வேண்டாமென விலகினால்
அகங்காரி

ஆண்களிடம் நெருங்கி பேசினால் ஜொல்லு
அவ்வப்போது வம்பு பேசினால் லொல்லு

பாசத்துடன் பழகினால் பாசாங்குக்காரி
பாரா முகமாய் சென்றால்
திமிர் பிடித்தவள்.....

பணிவுடன் பேசினால் பயந்த சுவாபம்
துணிவுடன் பேசினால் பெரிய ராங்கி

பிறர் புகழ் பாடினால் ஜால்றா
நம்மைப் பற்றி பேசினால் தற்பெருமை

பிறர் பிரச்சனை பேசினால் வீண் வம்பு
நம் பிரச்சனைப் பற்றி பேசினால் சுயநலம்

சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப பேசினால் பச்சோந்தி
பட்டதை உடன் பேசினால்
அதிகப்பிரசங்கி

ஆக... நீ எப்படி பேசினாலும் ...நடந்துக் கொண்டாலும்
இந்த உலகம் உனக்கு ஒரு அடையாளத்தைத் தரும்....
எதற்கும் கவலைப்படாதே...
நீ...நீயாகவே இரு...!

எழுதியவர் : வை.அமுதா (13-Aug-19, 9:05 pm)
பார்வை : 219

மேலே