சுதந்திரம்

யார் சொன்னது
சுதந்திரம்
இல்லை என்று /

நாடு எங்கும்
சுதந்திரம் உண்டு /
கொள்ளையர்களுக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /

கொடூரமானவனுக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /
காமோதரனுக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /


ஊழல் செய்வோருக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /
போலி மருத்துவத்துக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /

பொய்யான வாக்குறுதியை
அள்ளி வீசுவோருக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /
தமிழுக்கு விடுதலை
கொடுக்கும் ஆங்கில
மொழிக்குச் சுதந்திரம் உண்டு /


சட்டத்தை மிதித்த
வாறு வலம் வரும்
காவல் துறைக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு/
அயல் நாட்டு இறக்குமதிப்
பொருளுக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு /


இத்தனையும் நாம்
அறிந்து கொண்டு /
சுதந்திரம் இல்லாத
நாடு என்று கூறலாமோ ?
நின்று கொண்டு /

எழுதியவர் : கவிக்குயில் ஆர். எஸ் கலா (23-Aug-19, 8:29 pm)
சேர்த்தது : ஆர் எஸ் கலா
Tanglish : suthanthiram
பார்வை : 107

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே