நட்பு காட்டும் வழி

நல்ல நண்பன் எவ்வழி அவ்வழி
நல்வழி என்று அறி

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (2-Sep-19, 5:48 pm)
Tanglish : natpu kaattum vazhi
பார்வை : 389

மேலே