பொருளாதார வளர்ச்சி

பொருளாதார வளர்ச்சி
தனிநபர் வருமானத்தின் எழுச்சி
பசிப்பிணி முற்றும் நீங்கி
செழிப்பதுதானே
உண்மை சுதந்திர எழுச்சி.

மக்கள்தொகையின் அழுத்தம்
அறிவுத்திறனில் மேம்பட்டால்
இயற்கை வளம் இனிதானால்
அச்சம் தவிர்த்திடலாம்
உயர்வாய் வாழ்ந்திடலாம்.

உழவு தொழில் செய்வோன்
மிகுதியான உணவு பெறுவான்
கடந்த கால நினைவுகள்
காற்றில் கரைந்து விட்டது
நிகழ்காலக் காட்சிகள்
புரிதலுக்கு சாட்சிகள்.

மண்ணின் மகத்துவமும்
புத்தாக்கத்தின் புரிதல்களும்
மண்ணில் மிகுந்தால்
மகத்துவம் கிட்டும்
பொருளாதாரம் சிறக்கும்

வாழ்க்கை தரம் உயர
வளர்ச்சி அவசியம்
அனுதினம் தொடரணும்
அனைவரும் பெறனும்.

நல்ல கல்வியும்
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும்
சத்துள்ள உணவும்
வறுமையற்ற நிலையும்
ஏற்றத் தாழ்வின் வீழ்ச்சியும்
சமவாய்ப்பு நிலையும்
அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு
பெற்றால் பெறுவோம் பூரிப்பு.

பொருளாதாரம் சிறப்பது
நாட்டை மட்டும் சார்ந்ததல்ல
நல்லுள்ளம் படைத்த
அனைவரையும் சார்ந்தது.

கற்றவர் அறிவு
கல்லாதவர் உழைப்பை
சுரண்டினால்
ஏற்றத்தாழ்வு நீங்காது
பொருளாதாரம் சிறக்காது

கல்வி என்பது பட்டம் மட்டுமல்ல
வாழ்வின் புரிதல்கள்
புரிந்தவர்களின் பட்டம்
பறக்கிறது வானில்
புரிய முயற்சிப்பவர்களின்
வழிமறித்து...

ஏற்றுமதி நிறைந்து
இறக்குமதி குறைந்தால்
நாட்டின் பொருளாதாரம் சிறக்கும்.

புரிய முயற்சிப்பவர்களின்
புரிதல்கள் மிகுந்து
தடையைத் தகர்த்து
ஏற்றுமதி பெருகட்டும்
பொருளாதாரம் சிறக்கட்டும்.

எழுதியவர் : அலாவுதீன்வாழ்க்கை (11-Dec-19, 3:03 pm)
பார்வை : 46

மேலே