கனவு

என்னேரம் கனவு காணும்
மரமாய்

நானும் பகலில் கூட

கனவுலகில் சுற்றம் மறந்து

எழுதியவர் : நா.சேகர் (18-Jan-20, 7:07 am)
சேர்த்தது : நா சேகர்
Tanglish : kanavu
பார்வை : 214

மேலே