💙உணர்ந்தேன் 💙

உனக்காக மட்டும் வாழ நினைத்தேனடா உன் உண்மையான அன்பை உணர்ந்தபின்💙

எழுதியவர் : Lina Tharshana (13-Feb-20, 7:09 am)
சேர்த்தது :
பார்வை : 622

மேலே