கண்

கவிப்பாடும் உன் கண்கள்
உள்ளே தேனை உண்ட
வண்டு தானா உன்ன விழி

எழுதியவர் : சீ.மா.ரா மாரிச்சாமி (21-Feb-20, 9:24 am)
Tanglish : kan
பார்வை : 655

மேலே