ஒரே முறை, சொல்வாயா🖤💏🖤

இல்லை என்று !
என் இரு விழிகளின் எதிரே நின்று , ஒரே ஒரு முறை !
சொல்வாயா? 🖤💏🖤

எழுதியவர் : Lina Tharshana (26-Feb-20, 4:00 pm)
சேர்த்தது :
பார்வை : 136

மேலே