அறிவுரை 1

கண்ணாடி மீது எழுத வேண்டாம்,
அதை மேசையில் எழுதுங்கள்!
காதல் தோல்வியின் காரணமாக அழ வேண்டாம், வாழ்க்கையில் செய்த பாவத்திற்காக அழவும்!😉

எழுதியவர் : ம.ஹேமாதேவி (1-Mar-20, 7:35 pm)
சேர்த்தது : Hemadevi Mani
பார்வை : 124

மேலே