இது காதலா🌹

😍காதல் ஒரு பெயரிடப்படாத சக்தி. நாம் அதைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும்போது, ​​அது நம்மை அழிக்கிறது. நாம் அதை சிறையில் அடைக்க முயற்சிக்கும்போது, ​​அது நம்மை அடிமைப்படுத்துகிறது. தாம் அதைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கும்போது, ​​அது நம்மை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது.😌

எழுதியவர் : ம.ஹேமாதேவி (5-Mar-20, 4:20 pm)
சேர்த்தது : Hemadevi Mani
பார்வை : 198

மேலே