காதல்

காதல் காலம் கடந்தது
தங்கம்போல் தரமானது
லயமானது இசைப்போல்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (31-May-20, 5:31 pm)
பார்வை : 90

மேலே