ஹைக்கூ

மனிதனுள் தெய்வம்
மனிதன் தெய்வமாகலாம்
மஹாத்மா

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (1-Jun-20, 10:10 am)
பார்வை : 117

மேலே