காதலுக்குள்

காதலுக்குள்
அடிமைத் தனத்தை விரும்பவில்லை...

நாடுகிறேன்
காதலுக்குள் நட்பினை...

எழுதியவர் : கீர்த்தி (2-Jun-20, 1:44 pm)
பார்வை : 227

மேலே