மெளன முத்தம்

சத்தமில்லை!!
நீயுமில்லை!!
நித்தமும் கொடுத்து விட்டு செல்கிறேன்..
மெளன முத்தம்
மெளனமாய்!!
மனதுக்குள் உன்னை நினைத்து!!

எழுதியவர் : ஆரோக்கியமேரி (24-Nov-20, 5:24 pm)
சேர்த்தது : ஆரோக்கியமேரி
பார்வை : 419

மேலே