முகநூல் பதிவு 257

குடும்பம் நமக்கு
ஆமைக்கு ஓடு போல்....அது
சுமக்கும் சுமை அல்ல
காக்கும் பாதுகாப்புக் கவசம்!

எழுதியவர் : வை.அமுதா (17-Jan-21, 2:21 pm)
பார்வை : 27

மேலே