கயிறும் உயிரும்

கயிற்றை கயிற்றால்
அறுப்பவன் எமன்
தாலிக்கயிற்றை பாசக்கயிற்றால்...
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (11-Feb-21, 8:04 am)
பார்வை : 30

மேலே