ஹைக்கூ

பாசி படர்ந்த குளம்
மிதக்கும் கண்ணாடி கோலி
முதலை

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (27-Mar-21, 8:34 pm)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 55

மேலே